A Quadro modern művészeti galéria, 2008-ban alakult, abból a felismerésből, hogy a 20. század gazdag és változatos, azonban kevésbé ismert és hozzáférhető művészeti örökséget hagyott régiónkra.

Noha tevékenységünket regionális fókusz jellemzi, célunk az erdélyi művészet népszerűsítése, a régióra tágabb értelemben is gondolunk: Románia, Közép- és Kelet-Európa, Keleti Tömb – szem előtt tartva mindezen rétegek sajátos töltetét, amelyek lenyomatait közvetlen környezetünkben is megtalálhatjuk.

A művészeti jelenségek tanulmányozása nem csupán a múlt felfedését, hanem a jelen megértését is lehetővé teszi, a történelmi és kulturális kontextus, a társadalmi, politikai és gazdasági jelenségek megismerését, amelyek sok esetben a mai napig hatást gyakorolnak a társadalomra és a művészetre.

Tevékenységünk legfontosabb sikerének tekintjük, hogy eseményeink révén sikerül tartósan vonzani egy stabil közönséget és jelentős gyűjtőket, megerősítve abban a hitben, hogy a galériának közösségformáló és fejlesztő szerepe van.