ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT (Módosítva: 2020. július 20-án)


Bevezetés

 1. A Galeria Quadro S.R.L. társaság, székhelye: Kolozsvár (Cluj-Napoca) municípium, Napoca utca, 16. szám, jud. Cluj, cégjegyzékszáma: J12/4773/2008, adószáma: 24816864, a következőkben Quadro Galéria vagy Galéria, mint a műtárgyak tulajdonosainak képviselője, művészeti tárgyú árverést szervez a galéria honlapján: www.galeriaquadro.ro, és egyéb eszközök által meghirdetett időpontban és virtuális felületen.
 2. A www.galeriaquadro.ro honlapon történő regisztráció, és az elektronikus árverésen való részvétel által bármely ajánlattevő kifejezi a jelen árverési szabályzatba való beleegyezését, amely dokumentum szerződésértékkel bír a Galéria és azon személy között, aki regisztrált a honlapon.
 3. A letéteményezők (bizományba adók és művészek), a Quadro Galériával aláírt iratok alapján biztosítják, hogy a művészeti alkotás, amelyet bizományba helyeznek az árverés általi eladás érdekében, birtokukba tartozik, vagy törvényes módon jogukban áll azok eladása.
 4. Ez alkalommal a Quadro Galéria egy katalógust publikál az árverésen szereplő műalkotásokkal, amelyeket az Aukciósház honlapján mutat be (www.galeriaquadro.ro). A műalkotások megtekinthetőek a Galéria székhelyén szervezett kiállítás keretén belül is. A katalógusban szereplő leírások és reprodukciók csupán jelzés jellegűek, és a Quadro Galéria szakértőinek személyes véleményét fejezik ki az árverésre bocsátott műtárgyak tekintetében.
 5. A vásárlóknak maguknak kell meggyőződniük az aukció előtt a műalkotások hitelességéről és állapotáról. Ilyen tekintetben a Quadro Galéria nyújt tanácsadást az érdeklődőknek. A Quadro Galéria a jelen szabályzat körülményei között vállal felelősséget az árverési vevővel szemben az odaítélt műalkotások hitelességét illetően.
 6. Az összes műtárgy, amely eladásra kerül az elektronikus árverés közvetítésével, a megtekintés és a megvizsgálás érdekében ki lesz állítva azoknak a kiállításoknak a keretén belül, amelyek megelőzik az árverés általi eladást. A vevőknek lehetőségük nyílik a kiállítás keretén belül arra, hogy megvizsgálják a katalógusban szereplő műtárgyak állapotát, tartalmát és megfelelőségét.
 7. A kiállított tárgyakban tett károk az alkalmazandó törvényes előírások szerint kerülnek fedezésre.

Az árverés időtartama

 1. Az árverezésre kerülő tárgyak kiállításának időtartama, programja és helye előzetesen nyilvánosságra kerül a Quadro Galéria honlapján, a katalógusban, illetve egyéb hirdetmények útján is.
 2. A Quadro Galéria fenntartja a jogot az online árverés határidő előtti lezárására, illetve arra, hogy meghosszabbítsa azt, annak bármely pillanatában, a Galéria által meghatározott időtartammal.
 3. Abban az esetben, ha egy online árverés megszüntetésre, majd újbóli elindításra kerül, a Quadro Galéria fenntartja a jogot arra, hogy eldöntse a megszüntetés okainak természete függvényében, hogy az összes regisztrált ajánlat törlésre kerül, az árverés folyamata pedig az eredeti indítási árakkal kezdődik újból, vagy az előző licitek előzményei kerülnek visszahelyezésre.
 4. Az árverés meghosszabbításának vagy megszüntetésének okait bizonyos műszaki nehézségek, kezelési hibák, vagy egyéb meghibásodások és késedelmek képezhetik, amelyek bizonyos előre nem látható, szerverrel, webtárhely szolgáltatással, internet szolgáltatóval kapcsolatos műszaki problémák következményei.
 5. Az esemény megfelelő lefolyása érdekében azt javasoljuk a licitálók számára, hogy ellenőrizzék, optimálisan működő internetkapcsolattal rendelkeznek.
 6. Az első tételre való licitálás a honlapon megjelölt időpontban zárul, amennyiben az utolsó 30 másodpercben nem érkezik rá újabb ajánlat. Amennyiben érkezik ajánlat, a tétel licitálása 1 perccel meghosszabbodik az ajánlat pillanatától kezdve. A hosszabbítások addig ismétlődnek, amíg az utolsó 30 másodpercben már nem érkezik az adott tételre új ajánlat. A tétel lezárása után a következő tétel licitálására két perc áll rendelkezésére, és amennyiben érkezik ajánlat az utolsó 30 másodpercben, ennek a licitálása is meghosszabbodik. Az 1 perces hosszabbítások és a tételek közötti 2 perces eltolódások minden tételre érvényesek. A tételek licitálásából hátramaradó idő folyamatosan frissül az oldalon.

Résztvevők

 1. Az árverésen bármely természetes vagy jogi személy részt vehet, nemzetiségtől/állampolgárságtól függetlenül. Részvételi díj nem kerül felszámolásra.
 2. Az árverésen azok a személyek vehetnek részt, akik közvetlenül érdekeltek a vásárlásban, illetve olyanok is, akik ezeket a személyeket képviselik, ez esetben kötelesek meghatalmazást felmutatni. A meghatalmazásokat az árverést utolsó előtti napjáig, 20:00 óráig lehet benyújtani.
 3. Hasonlóképpen lehetséges az árverésen való részvétel a Quadro Galéria megbízása által. Ebben az esetben képviseleti szerződés kerül megkötésre a vásárló és a Quadro Galéria között. Amennyiben ugyanazon műalkotásra több azonos összegű szerződés érkezik, a korábban megkötött szerződés élvez elsőbbséget. Az árverésen való, megbízás általi részvételi szándék e-mailen is közölhető, az aukció utolsó napjáig, 12:00 óráig. Az e-mailben a meghatalmazó személyes adatai mellett a licitálandó tételek száma, szerzője, címe és a maximális ajánlat feltüntetése szükséges. Az e-mail vásárlási kötelezettség vállalását képezi az elnyert tételekre vonatkozóan.
 4. Az árverésen történő aktív részvétel kizárólag a Quadro Galéria honlapján való regisztráció által, a kötelező mezők kitöltéséve lehetséges. Az ajánlattevő azonosítása annak az e-mail címnek az alapján történik, amellyel az illető a Quadro Galéria honlapján regisztrált, ezen e-mail cím közvetítésével kerül jóváhagyásra a honlapon való regisztráció.
 5. A honlapon történő regisztrálás nem teremt semmilyen kötelezettséget a természetes vagy jogi személy számára az árverésen való részvétel, vásárlás vagy fizetés tekintetében. Abban az esetben viszont, ha a természetes vagy jogi személy részt vesz az árverésen és odaítélnek neki egy műtárgyat, visszavonhatatlanul kötelezi magát arra, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételek mellett, kifizeti a neki odaítélt műtárgyak ellenértékét.
 6. Késedelem esetén a Galériának jogában áll a vételár 0,1%-ának megfelelő késedelmi kötbért felszámolni minden késedelmes napért cserébe, és a 15 napos határidő meghaladását követően, a Galériának jogában áll egyoldalúan felbontani a szerződést a nyertes ajánlattevőnek megküldött egyszerű értesítés által, amelyet tértivevényes ajánlott levél közvetítése által küld meg, ebben az esetben a Galériának joga van az odaítélt műtárgy vételárának 18%-át képező összegnek megfelelő kártérítéshez. A szerződés felbontását nem akadályozza az, ha a tértivevényes ajánlott levél elutasításra kerül, vagy címzettje nem veszi át, ha a postaszolgálat értesítést küldött, és az nem került átvételre.
 7. A Galéria honlapján való regisztráció által a természetes vagy jogi személy kijelenti, hogy tudomásul vette a jelen Árverési szabályzatot, és kijelenti, hogy feltétel nélkül elfogadja a jelen Szabályzat tartalmát, amely dokumentum szerződésértékkel bír, amely kötelező jellegű a regisztrált személy és a Galéria közötti viszonyt illetően.
 8. A Galéria honlapján való regisztráció által, a természetes vagy jogi személy saját felelősségére kijelenti, hogy a regisztrációs formanyomtatvány által, helyes és valós módon közölte a Galériával azonosító adatait. Az adatok bármilyen jellegű megváltoztatása kizárólag abban az esetben érvényesíthető a Galéria részéről, ha ezeket az adatokat a regisztrált személy frissíti a honlapon. A Galériának jogában áll bármely regisztrált személytől személyazonosságot igazoló irat másolatát igényelni, vagy jogi személyek esetén a bejegyzési bizonylat másolatát.
 9. A Galéria honlapján való regisztráció által, a természetes vagy jogi személy kijelenti, hogy egyetért személyes adatainak begyűjtésével, és azoknak a felhatalmazott hatóságoknak, azok kérésére, vagy a törvény szerinti megküldésével.
 10. A regisztráció előtt kötelezően ki kell pipálni az online árverés Szabályzatának Elfogadása mellett lévő négyzetet ahhoz, hogy licitálni tudjon, ez kifejezi a jelen Árverési Szabályzat követelményeinek feltétel nélküli elfogadását.
 11. A jelen Szabályzat módosításának esetében újabb elfogadás szükséges a Galéria által szervezett árverésen való részvételhez.
 12. Az ajánlattevés fizetési kötelezettséget jelent a nyerés esetén (a legnagyobb összeggel való licitálás) és a jelen Szabályzat ismeretét és elfogadását igazolja.
 13. A jelen Szabályzatnak megfelelően, az odaítélt műtárgy árának ki nem fizetése feljogosítja a Galériát az ajánlattevőnek a Galéria által szervezett jövőbeli árverésekről való kizárásra.

Odaítélés

 1. Az árverés katalógusba szabályszerűen belekerül a tárgy becsült értékének intervalluma, és a művészeti alkotások esetében az indítási ár.
 2. A licitált helyzet odaítélése visszavonhatatlan azon ajánlattevő számára, aki az utolsó, és magától értetődően a legnagyobb értékű ajánlatot tette az árverés lezárásának időpontjában, az odaítélés fizetési kötelezettséget jelent. A jelen Szabályzat feltételei között, az odaítélés határozott szerződéses vásárlási kötelezettséget jelent.
 3. Az árverés idején belül egyetlen tétel sem kerül eladásra az indítási ár alatt.
 4. A Galéria egyetlen kiállított, és az árverési katalógusban bemutatott műalkotást sem vonhat ki egyoldalúan az árverés alól olyan indokkal, amelynek köze van az árverés jó lefolyásához.
 5. Abban az esetben, ha egy tétel nem kerül odaítélésre az árverés keretén belül, az a bizományi tanúsítványban jelzett határidőn belül visszakerül a letéteményezőhöz.
 6. Abban az esetben, ha több résztvevő tesz ajánlatot ugyanazon tételre, ugyanazon (maximális) értékben, az elsőként elfogadott ajánlat élvez elsőbbséget.

Ár

 1. A becslés és a kikiáltási ár EURÓBAN kerül megadásra, és euróban lehet licitálni, a kifizetés pedig lejben (RON) történik, a galéria honlapján az árverés megkezdése előtt közölt árfolyam szerint. A Quadro Galéria az árverés megkezdése előtt közli az EURÓ – RON Galéria által egyezményesen használt árfolyamát (egyenértékűség) az aktuális licit céljából.
 2. Az odaítélés értékéhez hozzáadódik a Galéria 20%-os jutaléka, amely tartalmazza az értéknövekedési adót és a törvény által megszabott egyéb illetékeket. Az eladási árhoz hozzáadódik még a 0,5 % képzőművészeti bélyegilleték (TAP). Az odaítélési ár és a jutalék együtt képezi a vételárat. A törvény által kirótt bármely más teher bejelentésre és alkalmazásra kerül.
 3. Azon vevők számára, akik halmozott vásárlásaik során meghaladták a 30.000 EUR vásárlási küszöbértéket, a Quadro Galéria az aukciós jutalékot 18%-ra csökkenti.
 4. Az árverés keretén belül az árak a következő licitációs szakaszok szerint növekednek:

Utolsó ajánlat (EUR): Emelkedés (EUR):

1-50 2

50 – 100 5

100 – 200 10

200 – 500 20

500 – 1.000 50

1.000 – 2.000 100

2.000 – 5.000 200

5.000 – 10.000 500

10.000 – 20.000 1.000

20.000 – 50.000 2.000

50.000 – 100.000 5.000

Fizetés

 1. Az odaítélt műalkotás az odaítélést követő naptól számított 7 (hét) munkanapon belül kerül kifizetésre.

Fizetési mód

 1. A fizetés lejben (RON) történik a romániai illetőséggel rendelkező személyek esetében, és Euróban vagy dollárban (USD) az illetőséggel nem rendelkezők esetén. A kifizetés végezhető akár:

a) készpénzben a Galéria pénztáránál,

b) a Galéria POS termináljainál, akár

c) banki átutalás által a:

a Banca Transilvania, kolozsvári Eroilor (Deák Ferenc) utcai 36. szám alatti fiókjában, bankszámlaszámok:

RO06 BTRL 0130 1202 T035 26XX (RON) vagy

RO78 BTRL 0130 4202 T035 26XX (EUR).

Tulajdon-átruházás

 1. A teljes vételár kifizetését követően, a vásárló a műalkotás tulajdonosa.
 2. A műalkotás a leszámlázott összegnek a Galéria általi bevételezését követően átvehető. Ha a kifizetés banki átutalás által történik, a száma átvehető akár az árverés helyszínén, akár a Quadro galéria székhelyén, vagy eljuttatható e-mailben, illetve postai szolgáltatások útján.

Kiszállítás

 1. A műalkotás állapota és épsége az átvétele pillanatában kerül ellenőrzésre. Az utólagos kifogásolásokat nem fogadjuk el. A vásárlónak kötelessége a megvásárolt műalkotást a vételár teljes kifizetését követő 7 munkanapon átvenni a Quadro Galéria székhelyén. Az odaítélt műalkotás átvétele és szállítása az árverési vevő feladata és felelőssége.
 2. Átvételi késedelem esetén a Quadro Galéria nem vállal anyagi felelősséget a műalkotást illetően. A meghatázott átvételi idő utáni 30 naptól kezdődőden a Galéria a vételár 5%-ának megfelelő havi tárolási díjat számol fel. Hat hónap elteltével a Quadro Galériának jogában van a tárgyat ismét áruba bocsátani. Eladás esetén az eladási összegből levonja a raktározási díjat, a maradék összeget pedig a tárgy korábbi vásárlójának kifizeti.
 3. Az odaítélt tárgyaknak az érdekelt személyek általi országból való kivitele kizárólag a hatályban lévő jogszabályok betartása mellett lehetséges.

Hitelességi biztosíték

 1. A Quadro Galéria garanciát vállal az árverési vevővel (nyertes ajánlattevő) szemben az árverésen megvásárolt műtárgyak hitelességét illetően, ilyen értelemben, az odaítélt műalkotás átvétele alkalmával vásárlási tanúsítványt bocsát ki. Az árverési vevő a műalkotás eredeti példányának a Galériába való bevitelével, és a törvénynek megfelelően engedélyezett, a szakmai közösség által, azon szerző – amelynek szerzősége a kétségbevonás tárgyát képezi – műalkotása tekintetében illetékesként elismert, általánosan elfogadott és jó hírnévvel rendelkező szakember írásos véleményezése által vonhatja kétségbe a műtárgy hitelességét.
 2. A Galériának jogában áll a panasz átvételétől számított 3 hónapon belül ellenszakértői vizsgálatot kérni olyan szakértő részéről, aki hasonló szintű szakértelemmel és hírnévvel rendelkezik.
 3. A Quadro Galéria köteles visszafizetni a vételárat a vásárlónak, amennyiben bebizonyosodik a műtárgy hitelességének hiánya.

Adatvédelem

 1. A Quadro Galéria a törvény által előírt keretek között biztosítja a vásárlók azonosságának bizalmas jellegét.
 2. Mindegyik ajánlattevő saját maga felel a külön jelszóval ellátott saját fiókjában, a honlapon regisztrált tettek tekintetében. A biztonsági adatok (felhasználónév és jelszó) adatvédelme a honlapon biztosításra kerül, és a Galéria honlapján regisztrált mindegyik természetes vagy jogi személy részéről külön felelősséget képvisel.
 3. Abban az esetben, ha úgy tűnik, hogy az egyik licitáló felhasználónevének vagy jelszavának kompromittálására utaló jelek adódnak, a licitáló azonnal értesíti a Galériát ezeknek az adatoknak a helyreállítása érdekében. A Galéria felfüggesztheti adott természetes vagy jogi személynek a honlaphoz való hozzáférését, ha a felhasználónév és a jelszó kompromittálásának gyanúja áll fenn.
 4. A jelen Szabályzat be nem tartása automatikusan megvonja az árverésen való részvétel jogát.
 5. A Quadro Galéria fenntartja a jogot arra, hogy az értékesített műtárgyakról ingyenes jogcímen fényképeket és leírásokat közöljön bármilyen tájékoztató, sajtóanyagban, szakirodalomban vagy népszerűsítési célból, az árverési vevőnek pedig, a jelen cikknek megfelelően, semmilyen anyagi jellegű követelése nem lehet a Galériával szemben az odaítélt műtárgyról készített fénykép használata tekintetében.

Alkalmazandó jog

 1. A műtárgyak eladása a romániai törvényeknek van alávetve.


Hogyan licitálok online


1. Először is hozzon létre egy felhasználót itt, az ajánlattevés pillanatában való könnyű beazonosítás végett. Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, amint létrehozta a felhasználót. Ezt követően, amíg az árverés tart, az e-mail címe és jelszava segítségével egyszerűen belépve licitálhat.

2. A honlapon az AUKCIÓK menüpont alatt tekintheti meg az árverésre kerülő tételeket. A reprodukció mellett adatokat talál az alkotásról, így a kikiáltási árat, a becsértéket, valamint az aktuális ajánlat összegét.

3. Az adatok alatt található gomb megengedi, hogy Ön ajánlatot tegyen. A licitáló gomb megnyomásával az Ön ajánlata bejegyzésre kerül.

Az online árverés szabályzatát az ajánlat megtétele előtt kötelezően el kell fogadnia, és az ajánlat megtétele a nyertes licitálás esetében fizetési kötelezettséggel jár.

4. A klasszikus árveréshez hasonlóan az ár emelkedése licitlépcsők szerint történik, a pillanatnyi licitár és a következő ár folyamatosan kijelzésre kerül.

5. Lehetősége van arra, hogy a licitálási lépcsőfokoktól függetlenül tegyen ajánlatot. Így, abban az esetben, ha a kedvenc műveire érkeztek más ajánlatok, a program az Ön által meghatározott küszöbig fog licitálni.

6. A műalkotást annak a vásárlónak ítélik oda, aki az utolsó – és értelemszerűen a legmagasabb – ajánlatot tette. Erről azonnal megerősítő e-mailt fog kapni a nyertes vásárló.

7. Az első tételre való licitálás a honlapon megjelölt időpontban zárul, amennyiben az utolsó 30 másodpercben nem érkezik rá újabb ajánlat. Amennyiben érkezik ajánlat, a tétel licitálása 1 perccel meghosszabbodik az ajánlat pillanatától kezdve. A hosszabbítások addig ismétlődnek, amíg az utolsó 30 másodpercben már nem érkezik az adott tételre új ajánlat. A tétel lezárása után a következő tétel licitálására két perc áll rendelkezésére, és amennyiben érkezik ajánlat az utolsó 30 másodpercben, ennek a licitálása is meghosszabbodik. Az 1 perces hosszabbítások és a tételek közötti 2 perces eltolódások minden tételre érvényesek. A tételek licitálásából hátramaradó idő folyamatosan frissül az oldalon.

8. Abban az esetben, ha az online licitálás nehézséget jelent Önnek korlátozott internet hozzáférés miatt, vagy más licitálási módot részesít előnyben, rendelkezésére bocsátjuk azt a lehetőséget, hogy a Quadro Galériát bízza meg a licitálással (ezt megteheti az office@galeriaquadro.ro címen keresztül, vagy személyesen a székhelyünkön). Megbízásokat az aukció utolsó napjáig, 12:00 óráig fogadunk el. A rendszer a megbízások beérkezésének sorrendjében bejegyzi a megtett ajánlatokat, így kizárja annak lehetőségét, hogy ugyanarra az alkotásra két vagy több azonos ajánlat legyen.

9. Aukciósházunk online árverésére is az eddigi aukciós jutalékokat alkalmazza. Ezekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el itt az árverési szabályzatunkat.

10. A Quadro Galéria korlátlan időre garanciát vállal az aukción vásárolt művekre.

SOK SIKERT!


Weboldalunkon sütiket használunk. Néhány süti a weboldal helyes működéséhez szükséges, míg másokkal a kényelmesebb böngészési élményt szeretnénk biztosítani. A sütikről és az adatvédelmi szabályainkról bővebben tájékozódhat itt: Adatvédelmi szabályzat.
Szükséges Analitikai Marketing Elfogadom